Dobre przedszkole nie jest złe

0
1583
Dobre przedszkole nie jest złe

Nie wszyscy w pełni zdajemy sobie sprawę, że w kształtowaniu osobowości dzieci czynniki naturalne (wrodzone) mają o wiele mniejsze znaczenie niż społeczne (środowisko, w którym one dorastają i sposób, w jaki na nie oddziałujemy). Dlatego warto, abyśmy nasze dzieci wychowywali świadomie i planowali dla nich odpowiednią edukację już od najmłodszych lat.

Dzieci naśladują dorosłych

Z pewnością determinujący wpływ na psychiczny rozwój i osobowość dzieci ma rodzina (lub jej brak) i dom, w którym dorastają – specjaliści dowiedli tego w sposób jednoznaczny. Rodzice to dla maluchów wzorzec, który one naśladują (w znacznej mierze nieświadomie), a że są one świetnymi obserwatorami – zauważają nawet najmniejsze szczegóły (czym niejednokrotnie zaskakują dorosłych). Dlatego niezwykle ważne jest kontrolowanie swojego zachowania, sposobu bycia czy wypowiadanych słów w obecności dzieci, gdyż nie tylko nie przejdą one niezauważone, ale również istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną powtórzone. Dlatego – przekazanie dzieciom pewnych wartości i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb psychicznych (jak np. poczucia bezpieczeństwa) leży po stronie rodziców lub opiekunów, a dopiero w następnej kolejności po stronie nauczycieli i wychowawców (choć oczywiście rola tych drugich nie jest bez znaczenia). Poczucie bezpieczeństwa, które dorośli zapewniają dzieciom, przede wszystkim rodzi zaufanie, a to jest podstawą do stawania się autorytetem i skutecznego wpływania na zachowania podopiecznych.

Błędy wychowawcze potrzeba nazwać

Idealna sytuacja to taka, gdy rodzice i nauczyciele uzupełniają się wzajemnie i potrafią dojść do porozumienia w kwestii optymalnego stylu wychowania dzieci oraz korygowania wzajemnych błędów. Dlatego warto szukać placówek wychowawczych, dla których ważne jest indywidualne podejście do wychowanków oraz otwartość na dialog z rodzicami. Błędy wychowawcze zdarzają się każdemu – nie są one niczym nadzwyczajnym. Istotne jest jednak, aby je w odpowiednim momencie wychwycić i naprawić.

Które z nich należą do najczęstszych?

Z pewnością nadmierne uleganie dzieciom i spełnianie wszelkich ich zachcianek. Rozwija to w nich postawę egoizmu i egocentryzmu oraz nadmiernej koncentracji na sobie. W takich sytuacjach bardzo korzystne dla maluchów jest dołączenie do grupy przedszkolnej, gdzie nauczą się one m.in. dzielenia z innymi.

Drugim błędem, który zdarza się nam popełniać względem dzieci, jest ich nadmierne karanie i zbyt surowe wychowywanie. Powoduje to u nich nadmierny stres i poczucie, że nie spełniają one oczekiwań rodziców w takim stopniu, w jakim by oni sobie tego życzyli (a to wpływa na zaniżone poczucie własnej wartości). Co więcej – zazwyczaj taki sposób wychowania zakłada, że dzieci bezdyskusyjnie muszą podporządkować się poleceniom starszych, dlatego bardzo trudno im będzie w przyszłości podejmować spontaniczną aktywność i samodzielne decyzje. W takich sytuacjach warto stworzyć podopiecznym przestrzeń do podejmowania twórczych działań.

Emocjonalne skrajności są wyjątkowo destrukcyjne

Jednym z najbardziej destrukcyjnych błędów, jaki możemy popełnić względem dzieci, jest niestałość i okazywanie emocjonalnych skrajności. Przejawia się to zwłaszcza brakiem konsekwencji i jasno wytyczonych granic i norm. Taki styl zachowania przede wszystkim pozbawia dzieci poczucia bezpieczeństwa – nigdy nie wiedzą one, czego mogą spodziewać się po rodzicach i tracą do nich zaufanie. Zarówno w sytuacjach, gdy dorośli okazują im wylewną miłość, jak i złość – one czują, że sytuacja za chwilę może się zmienić. Dlatego – starają się unikać zarówno czułości, jak i kar. Nie nabywają też zdolności do odróżniania dobra od zła. Stąd – warto wytyczać granice i stwarzać jasne reguły postępowania, by dla dzieci było jasne, które ich zachowania mogą zostać ukarane, a które nagrodzone – inaczej nie będą one czuły się bezpiecznie, a dorośli przestaną być dla nich autorytetem. Jednak – równie niekorzystne jest zbyt ścisłe stosowanie reguł i zasad, ponieważ tłumi to w dzieciach spontaniczność, swobodę i zachowania twórcze. Co gorsza – maluchy przestają podejmować inicjatywę, bo to dorośli ustalają w ich życiu reguły postępowania, a to prowadzi w konsekwencji do bezradności i – niejednokrotnie – bycia odrzucanym przez otoczenie.

Dobre przedszkole ma znaczenie

A zatem – mając świadomość, jak ważne jest otoczenie, w którym wzrastają nasze dzieci i jaki wpływ może to mieć na ich życie, warto przeanalizować, jak nasze zachowania względem niech wpłyną na ich przyszłość. Kolejną sprawą jest znalezienie dla nich takiej placówki wychowawczej, w której nauczyciele w pełni będą z nami współpracować, zapewniając naszym pociechom poczucie bezpieczeństwa i optymalne warunki wzrostu.

W tym kontekście – warto zwrócić uwagę na niepubliczne przedszkole w Łodzi – Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej „Tęczowy Świat Dziecka”. Niezwykle pozytywnie wyróżnia się ono na tle innych placówek, przede wszystkim stawiając na indywidualne podejście do wychowanków. Ich rozwój jest bacznie obserwowany na wielu płaszczyznach (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej), a metody wychowawcze dobierane według potrzeb. Wychowawcy są również niezwykle otwarci na współpracę z rodzicami, którzy nie tylko mogą bez problemu uzyskać wszelkie potrzebne wskazówki związane z dzieckiem, ale również porady i pomoc w przeżywanych trudnościach i wątpliwościach.

Jednym z celów wychowawczych tego przedszkola w Łodzi jest też rozwijanie w dzieciach kreatywności i twórczego myślenia. Wychowankowie „tęczowego przedszkola” są świetnie przygotowani do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej mając prawidłowo rozwinięte poczucie własnej wartości i pasję poznawania świata, ale też znając reguły właściwego zachowania. Warto do tego dodać, że „tęczowy świat dziecka” to przedszkole dwujęzyczne, które już od najmłodszych lat wprowadza wychowanków w świat nauki języków obcych, co w obecnych czasach jest nie do przecenienia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ